Filosoof Julian Savulescu betoogt dat het een morele verplichting zou moeten zijn dat ouders genetical engineering toepassen als dit zowel voor het kind als voor de samenleving als geheel een verbetering oplevert. Elke ouder zou moeten willen dat zijn kind zo slim, gezond en moreel mogelijk is. Dit klinkt aannemelijk, maar wat betekent een begrip als 'moreler' precies en wanneer is iets een morele verplichting?

Morele juistheid
Juist de vraag 'wat is moreel juist?' is een vraag die filosofen al tijden bezig houdt en die geleid heeft tot vele filosofische discussies en stromingen. Bestaat er wel een universele morele juistheid? Het idee dat onze kinderen mogelijk morelere mensen worden door genetical engineering lijkt te suggereren dat er een soort universele morele juistheid is waar we naar zouden moeten streven. Worden we bijvoorbeeld morelere mensen als we geen genetische aanleg hebben voor bepaalde afwijkingen? Worden we moreler als we een hoger IQ hebben? En, wordt wat wij nu zien als moreler over honderd jaar nog steeds als moreler gezien?

Designerbaby's
Door genetical engineering een morele verplichting te noemen, impliceert Savulescu daarnaast dat deze handeling moreel juist is, immers, waarom zou je een moreel onjuiste handeling verplicht stellen? Ouders krijgen hiermee een nieuwe verantwoordelijkheid in handen: de verantwoordelijkheid om hun kind zo te 'ontwerpen' dat hij voldoet aan de morele standaard. Savulescu geeft aan dat ouders de keuze zouden moeten hebben om bepaalde eigenschappen in het genetisch materiaal te elimineren of veranderen. Echter, het benoemen van de handeling als morele verplichting veronderstelt dat er al besloten is op welke manier het kind ontworpen moet worden en neemt de keuzevrijheid in dit proces weg.

Kortom, het lijkt dus een morele verplichting te zijn om morelere mensen te creƫren, maar wie bepaalt dan wat moreel juist is?