Oud-scheidsrechter Mario van der Ende is van mening dat het specifieke gebruik van doellijntechnologie en een videoscheidsrechter rechtsongelijkheid tot gevolg heeft. Hoewel het wenselijker is dat deze technieken bij iedere wedstrijd zouden worden toegepast, is de term 'rechtsongelijkheid' geen juiste term in deze context. Niettemin treedt er een bepaalde mate van ongelijkheid op door de wijze waarop de beleidsbepalers het voetbalspel rechtvaardiger willen maken.

Ongelijkheid door spelregeltoepassing Van der Ende stelt dat de wijze waarop de technieken worden ingezet tot gevolg heeft dat er "op hetzelfde niveau met twee maten wordt gemeten". Het fluitgedrag van de verschillende menselijke scheidsrechters varieert echter ook: er is altijd sprake van een bepaalde mate van ongelijkheid die voortvloeit uit de overgang van theoretische spelregels naar praktische toepasbaarheid. De nieuwe technieken zijn in het leven geroepen om deze ongelijkheid door spelregeltoepassing in te perken en een rechtvaardiger verloop van de wedstrijden te krijgen. Van der Ende vindt dat er ongelijkheid optreedt door het niet overal toepassen van deze technieken. Maar de spelregels zelf blijven onveranderd: in beide situaties volgt op het neerhalen van een doorgebroken speler de rode kaart, of krijgt de tegenstander de bal bij een verkeerde ingooi.

Rechtvaardigheid of gelijkheid? Van rechtsongelijkheid zou sprake zijn als er daadwerkelijk andere of nieuwe regels tussen verschillende wedstrijden worden gehanteerd. Dit is niet het geval. De ongelijkheid die is ontstaan uit de wijze waarop de technieken worden ingezet creëert een situatie waarin de spelregels in een aantal wedstrijden beter kunnen worden nageleefd dan in andere wedstrijden. Deze ongelijkheid is slechts een tijdelijke noodzaak, want na de testfase zullen de technologieën bij iedere wedstrijd worden toegepast. En het valt in het niet bij andere ongelijkheidsfactoren tussen clubs, zoals het type grasveld (gras of kunstgras) of financiële mogelijkheden (rijke clubeigenaren en sponsoren). Kortom, de ongelijkheid die optreedt tijdens het optimaliseren van nauwkeurigere arbitrage is van secundair belang ten opzichte van het algemene doel van de innovatie: het rechtvaardiger laten verlopen van een voetbalwedstrijd.