We hebben niet de morele plicht om aan genetische verbetering te doen, maar om te doen wat wij denken dat goed is. Ieder individu denkt net anders over het goede, waardoor de diversiteit van de populatie ook in de toekomst gegarandeerd is. Met het nastreven van onze persoonlijke idealen vervullen wij onze morele plicht.

Angstbeeld
De angst van veel filosofen die voor regulering van biotechnologie pleiten - regulering waarover zijzelf toevallig altijd willen (mee)beslissen - is dat in de toekomst alleen nog geperfectioneerde mensen worden getolereerd. In de praktijk is dit een onwaarschijnlijk angstbeeld, precies omdat iedereen net andere ideeën heeft over wat perfectie inhoudt. Deze diversiteit van voorkeuren zorgt ervoor dat er geen eenheidsworst zal ontstaan, zelfs in een wereld waar eenvoudige genmanipulatie-technologie als CRISPR vrij op de markt beschikbaar is.

Waardevol
Wat waardevol wordt gevonden is een combinatie van zowel de persoonlijke voorkeuren van ieder individu, als de eigenschappen die waardevol worden geacht door de samenleving. Stel je voor dat in Nederland voetbaltalent heel waardevol wordt gevonden. Wellicht leidt dit ertoe dat meer ouders zullen besluiten tot het 'creëren' van een kind met meer atletische aanleg. Stel dat de Nederlandse arbeidsmarkt 18 jaar later oververzadigd raakt met voetballers, maar een tekort heeft aan wetenschappers. Dan kunnen de 'overige' Nederlandse voetballers van plek ruilen met het overschot aan CRISPR-wetenschappers uit bijvoorbeeld Iran, waar juist een tekort is aan voetballers.

Genetische supermarkt
Juist het vrijlaten van de keuze welke genetische aanpassingen ouders kunnen kiezen garandeert dat de toekomst divers blijft. De wet van vraag en aanbod zorgt vanzelf voor diversiteit precies omdat zij voortdurend met innovaties mee ontwikkelt. Regulering van toegestane aanpassingen op basis van wat onder de huidige moraal als wenselijk of acceptabel wordt gezien garandeert juist minder diversiteit. Hoe meer genmanipulatie het natuurlijke 'random' proces van genetische eigenschappen benadert, hoe meer diversiteit. Het model dat daarbij het beste aansluit is de genetische supermarkt, niet de meer gecentraliseerde raad van wijzen waar ethici zo dol op zijn.

meer weten?

Luister hier de Stuff You Should Know-podcast How Gene Editing Works, waarin de techniek van CRISPR wordt uitgelegd.

CRISPR staat voor Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats en is een methode om DNA met grote nauwkeurigheid te modificeren, ofwel te editen.