Ik dacht dat ik mijn passie had gevonden toen ik negen was. Toen zat ik voor het eerst op een paard. Als ik paardreed, voelde ik me levend vrij en vol energie. In de jaren daarna werd ik niet alleen geobsedeerd door paarden - ik werd erdoor bezeten. Vanwege de boodschap dat je op zoek moet gaan naar je passie en die moet najagen, dacht ik dat ik ermee moest doorgaan.

Toen ik 18 jaar oud werd en het tijd werd om te beslissen wat ik wilde worden, zei ik dat ik iets met paarden wilde doen. Daarom ging ik naar een paarden-universiteit (die bestaan echt). Ik studeerde paardenmanagement en was ervan overtuigd dat dat mijn carrière moest worden. Om tevreden te kunnen leven dacht ik dat ik mezelf helemaal moest onderdompelen in deze passie die ik ontdekt zou hebben.

Maar ik ontdekte al gauw dat het niet werkte. Binnen een paar weken voelde ik me verward. Ik zat vast en voelde me niet betrokken. Ik besefte dat als ik 24 uur per dag, zeven dagen per week in de buurt van paarden was, ik mijn liefde voor ze verloor. Ik genoot niet meer van ze en kreeg geen energie meer van ze, die ik eerst wel kreeg. Dat verwarde me nog meer. Ik dacht dat ik mijn passie moest vinden en moest najagen als ik gelukkig wilde worden.

Ik besloot een andere weg in te slaan, verliet de universiteit en deed een algemene managementopleiding. Dat doe je als je geen idee hebt wat je wilt worden. Daarnaast bleef ik paardrijden. Dat beviel me wel. Paarden waren nog een deel van mijn leven, maar ze verstikten me niet. Ik deed examen, ging bij een bedrijf werken en kreeg een baan in marketing. Een paar jaar later in die marketingrol merkte ik dat ik er geen enkele passie voor voelde. Ik raakte nog meer gefrustreerd. Ik had weer geprobeerd mijn passie te volgen. Weer werkte het niet.

Ik probeerde iets heel anders. En daarover was ik ook helemaal ontevreden. Dat ergerde me enorm. In die tijd probeerde ik met carrièrecoaching uit te vinden waar ik mee bezig was en wat ik moest doen. In zo'n coachinggesprek realiseerde ik me dat ik nog eens van carrière kon veranderen.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Passion led us here (foto: Ian Schneider).

In die tijd ontdekte ik ook de positieve psychologie, de wetenschap van geluk en menselijke prestaties. Dat leek me perfect als je gelukkig en voldaan wil zijn: leer er van alles over en werk in die branche. Ik zette kleine stapjes in de richting van die carrièreverandering. Met elke stap voelde ik me overtuigder dat dit goed was.

Uiteindelijk waagde ik de sprong, nam ik ontslag en ging ik fulltime toegepaste positieve psychologie studeren. Toen ik dat deed, ging ik op zoek naar de antwoorden op vragen over geluk, voldoening en natuurlijk passie. Op het gebied van passie waren er nog niet veel antwoorden. Er was wel eens een filosofisch debat geweest dat het zowel goed als slecht was.

Sommige filosofen zeiden dat een leven met passie je voldoening gaf. Andere zeiden dat je de slaaf van je passie was, en dat passie een ongecontroleerd kwaad was. Die antwoorden bevredigden me niet. Daarom besloot ik zelf onderzoek te doen. Ik dook in het onderwerp en ontdekte wat passie eigenlijk is en hoe we het ontdekken. Toen begon ik het pas te begrijpen.

Het eerste wat ik ontdekte, was dat passie een vorm van positieve energie is die diep in ons zelf zit. Dat betekent dat het niet gebonden is aan één activiteit of één ding. Je kunt je hele leven met passie leven. Als je daarvoor kiest en je met passie allerlei activiteiten in je leven uitvoert, word je gelukkiger. Je ervaart hedonistisch en eudemonisch geluk. Hedonistisch geluk is positieve emoties in het moment, zoals vreugde, lachen, verrukking, lekker eten. Eudemonisch geluk heeft te maken met zin, betekenis en vervulling.

Als je je hele leven met passie leeft, geeft dat een gevoel van vrijheid. Je hoeft het niet te beperken tot één ding of één activiteit. Je kunt alles doen en de passie meebrengen. Hoe kon ik dat in mijn eigen leven toepassen en anderen helpen dat ook te doen? Ik ontdekte vijf belangrijke elementen die je daartoe in staat stellen.

Allereerst moet je jezelf zijn. Wees trouw en authentiek aan wie je bent. Hoe meer je daartoe in staat bent, hoe meer positieve energie je kunt vrijmaken. Dat kan soms moeilijk zijn in een wereld die altijd zegt dat je moet veranderen: 'Wees meer zus of zo en doe dit of dat.' We moeten het lawaai van buiten het zwijgen opleggen en naar onze innerlijke stem luisteren.

Ten tweede: Je moet een doel hebben. Als je weet waarom je doet wat je doet kun je alles in je leven op betekenisvolle wijze inzetten. Je hoeft je alleen af te vragen: Waarom doe ik dit? Waarom doe ik dit werk? Waarom werk ik voor dit bedrijf? Waarom doe ik de was, waarom kook ik? Je kunt elk aspect van je leven met passie uitvoeren. Als je maar begrijpt waarom je het doet.

Het derde element dat ik ontdekte was dat je de kunst van het leren moet beheersen. Als mens ontwikkelen en groeien we altijd, we zijn dynamische wezens. Hoe meer we dat kunnen doen en kunnen aanmoedigen, en hoe meer we gelegenheden zoeken om te leren, hoe meer positieve passie-energie we in ons leven kunnen brengen.

Een belangrijk aspect daarvan is ook het accepteren van je fouten. In onze maatschappij wordt falen bestraft. We houden het stil, verbergen het, en negeren het. Het is onacceptabel. Maar we kunnen het meest van onze fouten leren. Pas als we heel down zijn en niets is gelopen zoals we gepland hadden, realiseren we ons wat we moeten doen om het goed te doen. Vaak is het zo dat we ons enige tijd na een fout of een mislukking realiseren waarom het eigenlijk gebeurd is. Hoe en waarom zijn we door die fout een beter mens geworden?

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Foto: Noah Silliman.

Het vierde element is contact houden met je stam. Omring je met mensen die je inspireren, kracht en energie geven. Dat zijn de mensen die je opbeuren als je neerslachtig bent. En jij beurt hen op als zij neerslachtig zijn. Die mensen geloven bijna meer in jou dan jij in jezelf gelooft. Het is belangrijk om de tijd te nemen om met die mensen om te gaan. Vooral in levenden lijve. Online contact is handig, maar het is geen vervanging van levend contact. Er is een totaal andere uitwisseling van energie als je in één ruimte bent met gelijkgestemde mensen, daar moet je echt tijd voor maken.

Je moet ook contact maken met wat ik de buitenstam noem. Dat betekent mensen opzoeken die je inspireren macht geven, je verlichten. Schrijvers, sprekers of sportmensen. Volg ze op sociale media. Kijk naar hun TED-talks, hun documentaires, lees hun boeken. Hoe meer je dat doet, hoe meer je de positieve passie-energie tot leven voelt komen.

Het vijfde en laatste element: Als je je hele leven met passie wilt leven, moet je je sterke punten kennen. Speel daar zoveel mogelijk mee. We hebben allemaal natuurlijke aanleg ergens voor. Die is aangeboren. Die hadden we als kind al en die hebben we altijd gebruikt. Maar als het om organisaties gaat of om prestatie-overzichten, richten we ons altijd op onze zwakheden en wat we daarmee moeten.

We moeten die zwakheden erkennen en ons dan richten op onze kracht, want dat geeft ons de meeste voldoening. Het geeft meer macht, motivatie en inspiratie om je te richten op wat je goed kunt. Als je je daarop richt en als je je sterke kanten ontwikkelt en op verschillende manieren gebruikt dan verbeter je je zwakke punten toch wel.

Dat zijn de vijf elementen waardoor je je hele leven passievol kunt leven. Als je ze overal meeneemt kun je overal gepassioneerd over raken. Bedenk wie je bent en naar welke waarden je wilt leven. Denk aan je waarom. Wat is je doel? Wat wil je bereiken? Het waarom van alles wat je doet. Denk eraan dat je de kunst van het leren beheerst. Zoek altijd kansen om te leren en te groeien. Houd contact met je stam. Zij zijn er om je op te beuren. En gebruik je sterke kanten op verschillende manieren.

Daarom kan ik nu zeggen: screw finding your passion. Want om een vervuld leven te leiden vol geluk gaat het er niet om te vinden wat je graag doet, maar om wat je doet met passie. Jaag vooral niet die ene passie na. Gebruik die vijf elementen in je hele leven en laat een leven vol passie je tot het buitengewone brengen.