Zijn de Verlichtings- of humanistische waarden die we allemaal omarmen, eigenlijk wel de waarden die we nu nog nodig hebben? Denker des Vaderlands René ten Bos denkt dat de ecologische crisis grote vraagtekens plaatst bij zoiets als autonomie.