Het Westen heeft op een gegeven moment haar waarden en opvattingen algemeen geldig verklaard. Deze universeel geldige waarden, zoals mensenrechten, moesten door de hele wereld worden overgenomen. Het Westen besloot dat ze een soort taak had tot opvoeder van de rest van de wereld. De Conferentie van Bandung (1955) rekende daarmee af.