Machthebbers willen geen zelfstandig denkende burgers. Ze hebben liever infantiele burgers. Dat zegt de Amerikaanse filosoof Susan Neiman​ over economische ongelijkheid.