De opvatting dat er geen alternatief is voor marktwerking, is volgens cultuurfilosoof Kris Pint de grootste illusie van deze tijd. Dat alternatief is er namelijk wel degelijk. Hij helpt je op een andere manier naar jezelf te kijken, weg van neo-liberalisme, marktdenken en consumentisme.