Mark Rutte vindt het klimaat vreselijk belangrijk. "Er is werk aan de winkel," speechte hij afgelopen oktober op de Nationale Klimaattop. "Het is tijd voor actie. Voor onszelf, voor onze economie, voor onze toekomst." In het verkiezingsprogramma van de VVD: "Het klimaat is belangrijk. (...) We zien dat wereldwijd het klimaat verandert." En verderop: "De internationale afspraken (Parijs) om de CO2-uitstoot te verlagen, moeten worden nagekomen."

"Hebben we bij de VVD aandacht voor natuur en milieu?" luidt een kijkersvraag tijdens een livesessie op de VVD-facebookpagina. "Juist bij de VVD!" jubelt Mark Rutte. Een prachtige, hoopgevende uitspraak waar niets aan toegevoegd hoeft te worden. Maar dan komt 'ie, de Maar van Rutte: "Maar dan niet op de manier van GroenLinks, dat het niet leuk meer mag zijn, dat je nooit meer iets mag kopen, dat de verwarming een graadje lager moet."

Ik wil even benadrukken dat Rutte dit echt heeft gezegd, in het filmpje dat de VVD postte, op ongeveer een kwartier na het begin. Hij doet hier alsof GroenLinks zich als een stelletje milieunazi's opwerpt, met kleuterformuleringen als 'dat je nooit meer iets mag kopen'. Klimaatverandering tegenhouden is heel belangrijk, maar het moet wel leuk blijven. Na deze stroman volgt een heel verhaal over innovatie dat veelzeggend eindigt met de wens dat we toch vooral moeten proberen ook allemaal een beetje geld te verdienen aan de opwarming van de aarde.

Datzelfde relativisme spreekt ook uit het partijprogramma. "Het Nederlandse energiebeleid moet primair worden gericht op het beperken van de CO2-uitstoot." Afspraken over verduurzaming en het terugdringen van uitstoot moeten niet op landelijk niveau maar internationaal worden gemaakt, "want CO2 houdt zich niet aan landsgrenzen". Innovatieve bedrijven moeten worden gestimuleerd, het bedrijfsleven moet meer recyclen en er moeten meer handhavers komen om zwerfafval tegen te gaan.

Maar de grote afwezige in al deze maatregelen is de consument. Eens temeer zien de rechts-liberalen in het bedrijfsleven de weldadige zoogmoeder die het allemaal voor ons op kan lossen, terwijl het dan ook nog lukt om er "met elkaar, ja gewoon meer geld mee te verdienen."

Volgens de Wereldvoedselorganisatie is de energiesector verantwoordelijk voor 60% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Goed dus dat de VVD inzet op groene energie. Maar de voedselindustrie staat garant voor 20%, en Rutte schetst een beeld waarin er voor consumenten geen middenweg is tussen leve de lol en een totalitaire staat waarin je, en ik wil nog eens herhalen dat dit een uitspraak is van een volwassen, intelligente man: "nooit meer iets mag kopen."