Een slaaf is bezit van zijn meester en heeft geen zeggenschap over zijn eigen leven en dood. Nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen de mens het gevoel geven dat hij door de techniek wordt overheerst zoals een slaaf door zijn meester.

Bevrijding
Technologie heeft door de eeuwen heen stelselmatig bijgedragen aan vrijheden en verbeteringen van de levensstandaard: wie minder tijd kwijt is aan primaire levensbehoeften houdt tijd over om naar eigen inzicht in te vullen. Technologie heeft de mensheid van oudsher juist bevrijdt van allerlei plichten.

Complementair
Mens en techniek zijn complementair aan elkaar, de mens zet technologie in om de wereld naar zijn wil te buigen. Bijl, mes, hengel, vuursteen en wagen vervolmaakten de mens, zoals vandaag artificiële intelligentie, gentechnologie en smartphone.

Overheersing
Er kan een punt worden bereikt waarop de technologie zodanig doorontwikkeld is dat de techniek de mens overheerst. De vraag is of hem dat slaaf maakt van de technologie. Als de techniek de mens al kan beheersen, is dat omdat de mens dat zelf zo heeft gewild; technologie kan de mens overheersen als de functie van die technologie overheersing is.

Slavenarbeid
Iemand die als verlengstuk van technologie wordt ingezet om week in week uit arbeid te verrichten die niet onmisbaar is, kan zijn werk als slavenarbeid ervaren. Maar hij is daarmee feitelijk geen slaaf, want het staat hem vrij om er elk moment uit te stappen (een privilege dat de slaaf ontbeert).

Ironie
De ironie is dat technologie de vrijheid tot zelfbeschikking juist enorm heeft uitgebreid. Met gelegaliseerde abortus, anticonceptie, euthanasie en zelfmoordpillen heeft hij, in tegenstelling tot de slaaf, vrijwel volledige controle over leven en dood.