Wat mij in het bijzonder interesseert is wanneer professionele kwaliteitseisen in het gedrang komen door de noodzaak om geld te verdienen.
In het leven hebben we verschillende soorten kennis nodig. Alledaagse kennis, wetenschappelijke en technische kennis, en emotionele kennis. Eén van deze soorten kennis is kennis over hoe je winst maakt, over hoe we het meeste geld verdienen. Tegenwoordig worden we zo gedreven door de markt en door winstmaximalisatie, dat financiële kennis alle andere soorten kennis overtroeft. De vervuiling van de Golf van Mexico door BP, een paar jaar geleden. Het was een enorme ramp. Er zijn mensen overleden en levens verwoest. De geologen en technici die voor BP werken, waarschuwden dat de oliebron onveilig was. Maar de jongens die verantwoordelijk waren voor de financiën, deden daar niets mee. "Luister, het is te duur om er iets aan te doen, houd het stil", zeiden ze. Dus de wetenschappelijke, geologische en bouwkundige kennis werd genegeerd, omdat de financiële doelen belangrijker geacht werden. Dat is een goed voorbeeld. En we moeten niet ophouden daar ook zelf iets tegen te doen. Zodra we instituties oprichten om het probleem onder controle te houden, worden deze instituties vaak zelf doelwit van corruptie. Dus we kunnen nooit zeggen: "Zolang we deze wet doorvoeren of reglementen opstellen, is het probleem opgelost." Nee, we moeten altijd waakzaam zijn. We moeten altijd kritisch zijn. We moeten in het bijzonder kritisch zijn in hoe lobbyisten publiek beleid verstoren voor hun eigen doeleinden. Burgers moeten altijd waakzaam zijn. Dankzij sociale media en het internet bestaan er tegenwoordig effectieve campagnes die onze aandacht trekken. Dus als het ons iets kan schelen wat ons aangedaan wordt en of de kennis die we nodig hebben om goed te kunnen leven verstoord wordt, dan moeten we alert zijn op wat we kunnen doen om bij te dragen.