Bluffen — het meer zeggen dan je kunt waarmaken — belemmert de oprechte communicatie in zowel het persoonlijke als het zakelijke leven. Gebluf in het handelsverkeer kan vooral consumenten met een lage opleiding en/of een laag inkomen ernstig raken.

Laagopgeleiden gedupeerd door bluffen
Afgelopen april concludeerde de Algemene Rekenkamer dat er in Nederland 2,5 miljoen burgers zijn die moeite hebben met taal en/of rekenen. In november 2015 kaart de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de ernstige vormen van gebluf door incassobureaus aan met de publicatie van het rapport "Een onderzoek naar de handelspraktijken van incassobureaus". De ACM constateert dat vooral consumenten met een lage opleiding en/of een laag inkomen financieel gedupeerd raken door en emotionele stress ondervinden van de handelswijze van incassobureaus.

Incassobureaus bluffen zich rijk
Incassobureaus bluffen tegen consumenten met niet-bestaande schulden over onterechte incassokosten. Ze bluffen over bevoegdheden om maatregelen te nemen waartoe zij wettelijk niet bevoegd zijn. De maatschappelijk schadelijke gevolgen van dit gebluf door bepaalde incassobureaus staan dan ook terecht hoog op de agenda van 2016 van de publieke toezichthouders, politiek en incassobranche.