De stelling van Crouch is statisch, reactionair en nodigt niet uit tot een creatieve en proactieve houding. 'Financial knowledge can trump, beat all other kinds of knowledge', zegt hij. Crouch heeft vooral kritiek op de eendimensionale, neoliberale logica van het winstdenken. Maar deze vorm is inmiddels wel achterhaald. Grote bedrijven beseffen dat zij hun eigen continuïteit en winst om zeep helpen als ze hun omgeving en de aarde opeten. Dat besef heeft geleid tot meer inclusieve, duurzame wijzen van ondernemen. Ecologische en sociale waarden maken steeds meer een integraal onderdeel uit van business models.

Fundamentele vragen
Verder wordt de impact van het creërend vermogen van de mens alleen maar groter. Onze kennis en mogelijkheden nemen toe. Naast onze kritische aandacht op neoliberaal gedrag, kunnen we veel meer. We moeten de fundamentele vragen gaan stellen: hoe willen wij de aarde behouden en een duurzame welvaart van haar bewoners mogelijk maken?

Kritische consument
Volgens Crouch kunnen we niet alleen vertrouwen op regelgeving om bedrijven in toom te houden: 'Citizens need to be eternally vigilant.' Hij laat onderbelicht dat de burger ook zelf kan bijdragen aan de transitie. Als kritische consument kunnen we door selectief goederen en diensten af te nemen het gedrag van bedrijven sturen. De wereld is in transitie en in deze dynamiek dienen wij te zoeken naar de mogelijkheden voor de best mogelijke wereld.

meer weten?

Benieuwd hoe we de wereld om ons heen met geld waarde kunnen geven? Bekijk dan ook deze Brainwash Talk van filosoof Karim Benammar.