De Zweedse historicus Johan Norberg laat aan de hand van statistische gegevens zien dat het hartstikke goed gaat met ons. Dat zoveel mensen desondanks toch somberen komt volgens hem doordat we lijden aan 'historische bijziendheid'. Via de media, die vooral inzoomen op de ellende in de wereld, zitten we met onze neus bovenop wat er nu gebeurt in plaats van historisch ietsje uit te zoomen. Dan zouden we zien dat het nog nooit zo goed is gegaan.

Norberg maakt minimaal twee denkfouten die juist allebei voortkomen uit bijziendheid. Dat het nu relatief goed met ons gaat – laten we hem daarin voor het gemak even gelijk geven – betekent nog niet dat het in de toekomst net zo goed of zelfs beter zal gaan. Er is geen enkele grond voor het geloof in de vooruitgang. Juist door historisch net iets verder uit te zoomen zie je dat er tal van beschavingen bestonden die eeuwenlang succesvol waren, maar toch ten onder gingen.

Het geloof in de vooruitgang is zelfs gevaarlijk. De Duitse filosoof Walter Benjamin wees er op dat veel mensen in de jaren dertig van de vorige eeuw weigerden om de opkomst van de nazi's als een gevaar te zien. Het zou steeds beter gaan, dus dit kon echt niet meer zijn dan een incidentje. Er zijn op dit moment tal van onheilstekens: de mondiale milieuramp die zich aan het voltrekken is, de populistische politici die steeds meer steun krijgen en de super machtige en rijke multinationals die meer invloed hebben dan democratisch gekozen politici.

Norberg heeft niet alleen een redelijk beperkt historisch zicht, ook als het gaat om de soort kijkt hij niet veel verder dan zijn neus lang is. Okay, de mens maakt het relatief goed, maar voor de soort koe, kip of varken, is het niet eerder zo ellendig geweest hier op aarde. Nog nooit zijn dieren zo massaal en op industriële wijze gemarteld, door op elkaar gepropt te zijn in stallen en vrachtwagens, door zo doorgefokt te zijn dat ze niet op hun eigen poten kunnen staan, door hun kleintjes direct bij hen weg te halen en uiteindelijk natuurlijk door gewoon afgeslacht te worden.