Het kost moeite om iemand met argumenten van gedachte proberen te veranderen. Maar het goede nieuws is dat als het je lukt, het tot dieper inzicht bij iemand leidt. Als je iemands gedachten verandert met argumenten, verandert hun gedrag op een veel diepgaandere manier dan wanneer je gebruik maakt van nudging, of anchoring, of framing.

Ik denk dat de aard van overreding verandert en dat we van het geven van argumenten afstappen, in de richting van iets anders. Iets dat buiten de rede om opereert. Naar iets waarvoor inzicht in de menselijke psychologie noodzakelijk is.

Mensen met geld en macht hebben dat inzicht en geven ons geen argumenten meer. Er zijn andere manieren om grote groepen mensen te overtuigen. Zonder dat er argumenten nodig zijn, want die werken nou eenmaal niet bij iedereen. Dus wanneer mensen met geld en macht ons van gedachten willen laten veranderen, kunnen ze ons op allerlei manieren onbewust manipuleren. Door PR-teams, nudging, en inzicht in hoe het brein werkt. Om zo ons koopgedrag aan te wakkeren wanneer we in de winkel staan.

In 1790 in Londen bestond er een grote debatcultuur. Mensen kwamen vaak bijeen. Er bestonden veertig clubs waar je bijeen kon komen om te discussiëren. En honderden mensen gingen er heen om naar deze discussies te luisteren. En één van de vragen uit het debat was: "Is de oorlog in India niet schandelijk voor dit land?" En mensen konden inzicht opdoen, en praten over zo'n onderwerp.

Dit is een voorbeeld van hoe het vroeger beter was dan dat het nu is. En ik denk dat dat gedeeltelijk te maken heeft met de verandering in overreding die gaande is. De mogelijkheid om te discussiëren vanuit de Socratische traditie is vormend voor onze democratie. Mensen die kunnen discussiëren, die niet beïnvloed worden door de bedrieglijkheid, drogredenen en ophitsing dat soort mensen beschermen de democratie en maken de democratie mogelijk.

Het belangrijkste wat je kan doen is weer naar rede te luisteren. Het is moeilijk, maar probeer er niet in mee te gaan wanneer een politicus iets probeert te framen of te verdraaien. Ga er niet in mee. Het eisen van goede argumenten is iets wat je kan proberen te doen. Als voldoende mensen dat doen kan dat dingen veranderen. Aantallen veranderen iets, altijd.