James Garvey benadrukt het belang van het kunnen geven van redenen voor je denken en gedrag. Onze vrijheid is er nauw mee verbonden. Hij plaatst zich daarmee in de traditie van filosoof Immanuel Kant. Volgens Kant beschikt ieder redelijk wezen over een autonome wil, waardoor hij in volledige vrijheid zichzelf de wet kan stellen.

Free whim
Om zelf te kunnen kiezen moet je dus handelen in overeenstemming met de doelen die je voor jezelf hebt gesteld. Als je geen redenen kunt geven voor je overtuigingen, ben je namelijk als een speelbal overgeleverd aan externe factoren die invloed op je uitoefenen. Dan beschik je niet langer over free will, maar is er sprake van free whim.

Uitweg
Zodra je niet weet waarom je iets denkt of doet, of je opinie je in werkelijkheid stiekem is ingefluisterd door reclame-industrie of overheid, staat je vrijheid volgens Garvey op het spel. Maar hij zou er goed aan doen zich hier opnieuw tot Kant te richten, want Kant biedt een uitweg.

Durf te denken
Wat je wil moet de test van de rede kunnen doorstaan: handel je op een manier waarvan je zou willen dat iedereen zo zou handelen? Volg dus niet je gevoel, maar: durf te denken! De eerste stap in ons verweer tegen externe invloeden, is de bewustwording van het feit dat ze op ons inwerken.

Impulsbestendig
Daarnaast loopt het in de praktijk gelukkig zo'n vaart niet. De mens blijkt zeer goed in staat om lange termijn doelen voor ogen te houden, ook als onmiddellijke behoeftebevrediging verleidelijk is. Zouden we anders iedere ochtend opstaan om naar ons werk te gaan?