De Europese Commissie trekt een opmerkelijk laag bedrag van €90 miljoen uit voor het ontwikkelen van zijn eigen militaire apparatuur. Europa hééft een defensie-industrie en het vrijgemaakte bedrag - ook nog eens uit te smeren over vier jaar - is een schijntje in vergelijking met de onderzoeksbudgetten van de industrie zelf. Bovendien geven de hard oplopende defensiebudgetten van China - in 2016 al bijna $200 miljard en dat bedrag loopt jaarlijks met bijna 10% op - reden tot meer zorgen dan waar de inhoud van deze fooienpot blijk van geeft.

Daar komt bij dat de huidige militaire technologieën uitontwikkeld zijn. Revolutionaire doorbraken zijn nodig om een concurrentievoordeel op potentiële tegenstanders te behalen, en de vraag is of de defensie-industrie die zelf gaat bewerkstelligen. In heel de wereld wordt daarom bijvoorbeeld likkebaardend gekeken naar een materiaal dat grafeen heet. Hiermee wordt het aanzienlijk gemakkelijker om 's nachts oorlog te voeren.

De ironie wil dat de Europese Unie vorig jaar €2,2 miljard minder uittrok voor fundamenteel onderzoek waarmee zulke technologieën mogelijk worden gemaakt. Dat bedrag werd binnen het programma Horizon 2020 verplaatst naar investeringen in het bedrijfsleven. Ook na die €90 miljoen voor defensie-onderzoek staat Europa dus met ruim 2,1 miljard punten achter. Voor onderzoekers wordt het aantrekkelijker om hun bevindingen te verkopen aan de Chinezen, ten einde hun budgetten op peil te houden. Joost mag weten in wat voor dodelijke technologieën die vervolgens gebruikt worden.

Als het de Europese Commissie menens is, moet het Horizon 2020 in zijn oorspronkelijke staat herstellen. Daarnaast zou het verstandig zijn om te toetsen of hier ontwikkelde technologie die bruikbaar is voor de defensie-industrie, aan niet-Europese partijen of overheden wordt verkocht. Dat gebeurt al mondjesmaat met bedrijfsovernames, maar niet met octrooien die nog aangevraagd moeten worden. Daarmee bewijst het de Europese veiligheid een grotere dienst dan met een potje van €90 miljoen.

Grafeen is vrijwel transparent, flinterdun, bijzonder buigzaam en sterker dan staal. Het is een enkellaagsvlak van koolstofatomen, dat een beetje op kippengaas lijkt. Hiermee kunnen lenzen worden geproduceerd die infrarood licht opvangen en omzetten naar een elektrisch signaal, waardoor we een volledig nieuwe dimensie kunnen toevoegen aan ons zicht.  

Horizon 2020 is een programma van €75 miljard van de Europese Commissie. Het doel is om onderzoek en innovatie te stimuleren in het bedrijfsleven en de academische wereld.