Veel commentatoren en experts zullen de overwinning van Trump wijten aan ontevredenheid. Een stem op Trump is een proteststem, willen ze ons doen geloven. Maar deze analyse gaat geheel voorbij aan de belangrijkste motor achter het succes van Trump: zijn beleid.

Common sense agenda
De man die volgens de media geen plannen heeft en niet weet waar hij het over heeft, brak door als politicus op het thema illegale immigratie. De agenda van Trump is samen te vatten als een common sense agenda. Met belangrijke speerpunten als: subsidieer geen andere landen als je zelf in de schulden zit. Sta geen illegale migratie toe, omdat dat hand in hand gaat met criminaliteit. En sluit geen deals met sponsors van terrorisme, zoals Iran.

Oncontroversieel
Deze uitgangspunten klinken op zichzelf niet eens controversieel, maar ze staan in schril contrast met het huidige beleid van de VS en het westen in het algemeen. Trump zelf ook, maar dat hij zich niet als conventionele kandidaat gedraagt heeft hem niet in de weg gestaan. Pogingen om dat te onderstrepen door hem een racist en een seksist te noemen hadden geen effect. Overmatig gebruik van deze termen zorgde voor inflatie en maakte het publiek er ongevoelig voor.

Revolutie
President Trump is de common sense revolutie die het Westen nodig heeft. Zowel linkse als rechtse politici die electorale winst op de korte termijn verkozen boven gezond verstand op de langere termijn, hebben deze Trump-revolutie mogelijk gemaakt. De mainstream politici en de media hebben gezaaid, en nu zullen ze oogsten.