Volgens Wilders' raadsheer Geert-Jan Knoops is het duidelijk: de zaak tegen Wilders is een politiek proces waarin de rechter om een politiek oordeel wordt gevraagd. Knoops voegt eraan toe dat het een realiteit is "dat het OM een politicus monddood wil maken."

Dat hier een politicus terecht staat voor uitspraken die hij deed buiten het parlement maar overduidelijk met een politiek oogmerk, is echter nog niet voldoende om te spreken van een politiek proces. Van het bedrijven van politiek in de rechtszaal is sprake wanneer een al te activistische rechter een politiek antwoord geeft op een juridische vraag en haar beslissing laat beïnvloeden door morele overwegingen, politieke voorkeuren of ideologische overtuigingen. Het verweer dat het gaat om een politiek proces, door Wilders en zijn raadsheer bij voortduring herhaalt in kranten, praatprogramma's en social media, onttrekt aan het oog dat de rechter hier antwoord moet geven op een rechtsvraag. Namelijk: is de 'minder, minder, minder'-uitspraak een strafrechtelijke overtreding?

De onmetelijke lastigheid in deze zaak is dat het rechterlijk oordeel, hoe het ook uitvalt, als een dreun zal binnenkomen in de toch al gepolariseerde samenleving. Of Wilders nu veroordeeld wordt of vrijgesproken, de rechters zullen onvermijdelijk het verwijt krijgen recht te hebben gesproken op basis van hun eigen politieke overtuigingen. Het gevaar dat hier loert is het verlies aan vertrouwen in de rechterlijke macht, waar Wilders en zijn raadsheer niet in de laatste plaats debet aan zijn door continu het OM en de rechter verdacht te maken. Het is de dure plicht van de rechtbank, wetende welke maatschappelijke impact de uitspraak zal hebben, haar oordeel helder en begrijpelijk uit te legen en zo te overtuigen van haar onafhankelijkheid en onpartijdigheid. meer weten?

Rechtsgeleerde en tevens getuige in het proces Paul Cliteur stelt in De Volkskrant dat strafrechtelijke vervolging van politici van kwaad tot erger gaat. In de politieke arena kan worden gedebatteerd over uiteenlopende opvattingen over migratie, integratie en politieke correctheid. Maar in plaats dat het daar worden uitgevochten, wordt de rechter met het proces Wilders deze politieke arena ingetrokken. Dat leidt tot erosie van het vertrouwen in een onafhankelijke rechterlijke macht.