Dagelijks word ik ingehaald door scooters die, zonder er bij na te denken, een portie kanker in de vorm van fijnstof mijn longen in blazen. Auto's en bestelbussen waar zwarte (diesel)wolken uit komen ervaar ik ook als een persoonlijke aanslag op mijn gezondheid. Waar halen ze het recht vandaan?

Vroegtijdige dood door luchtvervuiling
Volgens de World Health Organisation (WHO) stierven er in 2012 wereldwijd 3,7 miljoen mensen een vroegtijdige dood door luchtvervuiling. De European Environment Agency schat het aantal Europese doden op 400.000 in 2015. Als Nederlandse stedeling ga je 1,5 jaar eerder dood, bijna 2% van onze gemiddelde levensverwachting. De gemiddelde Europeaan verliest 'maar' 10 maanden. In vergelijking met New Delhi (6,3 jaar) of Beijing (15 jaar) doen we het niet eens zo slecht. Het gras is niet altijd groener bij de buren.

De boosdoener: fijnstof
Fijnstof, één van de componenten van luchtvervuiling, met een diameter van 10 microns of kleiner (PM10), is de grootste boosdoener. Via onze longen nemen we het op en hoopt het zich op door heel het lichaam. Het veroorzaakt verschillende soorten kanker en hart- en luchtwegaandoeningen. De subcategorie fijnstof van 2,5 microns of kleiner (PM2,5) is nog schadelijker, maar daar bestaat weinig meetapparatuur voor, en dus weinig data. Wat Schiphol en het Rijk graag zo houden. Fijnstof wordt niet alleen veroorzaakt door verkeer. Onze verslaving aan dierlijke producten heeft door intensieve veeteelt een aandeel van 20%, en de industrie levert ook een mooie bijdrage.

Norm
Voor PM10 heeft de WHO als norm dat er op een plek gemiddeld per jaar niet meer dan 20 microgram (µg) per kubieke meter (m3) gemeten zou moeten worden. De Nederlandse staat houdt voor het gemak 40 aan, om vervolgens op te scheppen dat deze bijna nooit wordt overschreden. Voor PM2,5 houdt de WHO 10 µg/m3 aan. Onze overheid maakt het zich sinds 2015 niet te moeilijk met een norm van 25µg/m3.

Elektrisch rijden
Elektrificatie van auto's zal 2 tot 4 keer minder belastend zijn qua fijnstof. Met een groeiend netwerk van 'snellaadstations' is het nu al mogelijk om volledig zonder uitstoot te rijden. Ik verwacht dat er in 2025 rond de 2,5 miljoen elektrische auto's op de Nederlandse wegen te vinden zijn, meer dan het dubbele van de overheidsdoelstelling. Serieuze stappen om de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto's vanaf dat jaar te verbieden worden al genomen door Noorwegen. Andere landen zullen hier hopelijk snel bij aanhaken.