Weet je nog? Op de lagere school, de jongetjes die na een rotopmerking 'grapje!' zeiden als je boos dreigde te worden. De spagaat waar je dan in terecht kwam, de ergernis. Precies waar ze je wilden hebben. Want woorden mogen niet worden tegengesproken door daden (vuisten) en grapjes moeten niet serieus genomen worden. In plaats van 'grapje' had de pestkop net zo goed 'buutvrij!' kunnen roepen.

Die jongetjes uit mijn kindertijd zijn nu groot en hebben hun tactiek geperfectioneerd op het internet. In plaats van 'je moeder stinkt' schrijven ze nu 'het overspoelen van Witte naties met niet-witten komt neer op een gecalculeerde genocide van een etnische groep' en beweren ze dat de Holocaust een hoax is. Behalve het feit dat dit ongeveer net zo grappig is als het dissen van moeders' lichaamsgeur, heeft de spreker van beide beweringen niet het doel bewijs te leveren voor de claims. Het gaat hem er slechts om de toehoorder te provoceren op zo'n manier dat een weerwoord ertegen de pestkop in de kaart speelt.

De beste manier om feiten te veranderen in alternatieve feiten, is het bespotten van zowel de feiten als de brenger ervan. In plaats van naar de juf rennen omdat de tegenpartij je een klap wil verkopen, is het online voldoende om te zeggen: 'toon maar aan dat er geen sprake is van een genocide op witte mensen via immigratie en dat de Holocaust geen hoax was', om jezelf buiten schot te plaatsen. Voor een mentale gesteldheid die de lagere school nooit is ontgroeid is de meme hiervoor een ideaal vehikel.

Een Holohoax meme op de ongetwijfeld 'ironisch' genaamde website 'thedailystormer'. De 'Holohoax' is de complottheorie die beweert dat de Holocaust door de Joden zou zijn verzonnen, om zo de aandacht van hun eigen 'misdaden' af te leiden.

De alt-righter die vroeger de mazen in de schoolregels exploiteerde, maakt nu gebruik van de vrijheid van meningsuiting en het internet om risicoloos haat en misinformatie te promoten.

Het bespotten van feiten met als doel het verspreiden van complottheorieën is een logische stap voor een beweging die geen feiten tot haar beschikking heeft, maar wel een sterke (nationaal-socialistische) ideologie probeert te verspreiden. Uit het manifest A Normie's Guide to the Alt Right: 'absoluut idealisme moet worden verpakt in ironie om serieus genomen te worden. Dit is omdat iedereen die zichzelf presenteert als serieus door de verveelde lens van ons postmoderne milieu onmiddellijk zal worden gezien als het tegenovergestelde.' Het grappige aan deze tactiek is dat het niemand voor de gek houdt, behalve de alt-righters zelf.

Toen provocateur Katie Hopkins opriep tot een 'final solution' van het moslimprobleem, schrokken de alt-righters niet van de opmerking, maar vooral van 'hoe serieus' de 'special snowflakes' van de mainstream media erop reageerden. Het was 'slechts' een verkeerd gekozen woord, al vult de schrijver van die apologetische tweet zijn dagen met het bij elkaar plakken van memes die moslims continue afschilderen als het ultieme kwaad waartegen gewelddadig opgetreden moet worden om de westerse beschaving te redden.

De ironie waaraan de alt-righter zo vastklampt, dient niet langer als een schild naar de buitenwereld, maar naar het eigen geweten. Alt-righters worden boos als je ze nazi's noemt. Niet omdat ze het oneens zijn met de standpunten van white nationalists en niet geloven in belachelijke concepten als 'white genocide', maar omdat er een sociaal stigma zit aan het woord nazi. Het verschil tussen vorm (ik ben geen nazi) en inhoud (homo's en Joden zijn slecht) wordt een verschil tussen goed en slecht, tussen een geweten dat zegt 'ik ben een goed mens' of 'ik ben een slecht mens'.

De tekst gaat verder onder de foto.

Webstripfiguur Pepe the frog, die geassocieerd raakte met extreemrechts.

Het aanmeten van een 'ironische' naam en houding is voldoende om de alt-righter ervan te overtuigen dat hij geen nazi is, want nazi's hadden geen humor. Zo kan het dat een alt-righter die 'grapt' over het 'verhuizen' van Joden naar Madagaskar zichzelf niet ziet als extreem rechts. In de volle wetenschap dat hij er niet wakker van zou liggen als een politicus dat plan daadwerkelijk zou oppakken. Ook niet als de politicus erachter komt dat het afkorten van 'Madagaskar' naar 'gaskar' niet alleen semantisch, maar ook praktisch voordeel oplevert.

Zolang het woord 'nazi' maar niet valt, zolang het allemaal 'slechts' ironie is, blijft het geweten van de alt-righter schoon. Dat is pas echt grappig.

De alt-right ('alternatief-rechtse') beweging is een politieke subcultuur in de Verenigde Staten, die voornamelijk online extreemrechtse ideeën verspreid. Ze verzetten zich tegen multiculturalisme en sociale gelijkheid.

Absoluut idealisme verwijst meestal naar het gedachtegoed van de Duitse filosoof Hegel, maar in dit geval wordt dat niet bedoeld. Er is hier hoogstwaarschijnlijk sprake van een betekenisloze hyperbool, zoals veel van de termen die, al dan niet ironisch, worden gebruikt in het alt-right lingo, waarschijnlijk om de tegenpartij te intimideren of te verwarren.

De final solution of Endlösung is de term die gebruikt werd in Nazi-Duitsland voor het systematisch vergassen van het Joodse volk, en werd gezien als de definitieve oplossing voor het probleem dat de Joden zogenaamd vormden. 

White nationalists zien witte mensen als ras dat bescherming verdient binnen een witte natie, en willen de superioriteit van de witte identiteit en cultuur beschermen tegen andersoortige invloeden.

White genocide is de complottheorie die beweert dat immigratie en rassenintegratie ingezet worden om de witte bevolking tot een minderheid te maken en vervolgens uit te laten sterven. Anti-racisme wordt in deze opvatting gelijkgesteld aan anti-wit.