Hoewel er mensen zijn die grappen dat iedereen een beetje bi is, zijn er ook mensen – misschien wel meer mensen – die niet geloven in biseksualiteit. Dat zijn niet per se orthodoxe christenen of radicale moslims: het zijn mensen wiens eigen seksualiteit ook gemarginaliseerd wordt.

Ik schreef hier al eerder over de onzichtbaarheid van biseksualiteit. De B uit LHBT blijft onderbelicht, onder andere omdat er mensen zijn die menen dat biseksualiteit niet bestaat. Zij zien biseksualiteit als een tijdelijke identiteit. Het treurige is dat deze ontkenners zich ook in de LHBT-gemeenschap bevinden.

We weten al uit eerder onderzoek dat biseksualiteit soms niet geloofd wordt omdat deze identiteit gezien wordt als instabiel en niet authentiek. Nu klopt het wel dat er homo's en lesbiennes zijn die zich eerst identificeren als biseksueel, maar later stellen dat ze echt slechts op één geslacht vallen. Dat heeft alles te maken met het stigma dat er nog steeds rust op homoseksualiteit. Bovendien betekent het geenszins dat iedereen die zegt biseksueel te zijn, eigenlijk stiekem homo of lesbo is.

In een recente studie is dat 'bisexual prejudice' onder homomannen en lesbiennes onderzocht. Twee Amerikaanse psychologen testten de 'androcentrisch verlangen-hypothese'. Androcentrisch betekent man-gericht. Homomannen en lesbiennes zouden denken dat biseksuelen (m/v) zich meer tot mannen aangetrokken voelen. Biseksuele vrouwen zijn dan gewoon hetero's die het leuk of interessant vinden ook seks met vrouwen te hebben; biseksuele mannen niets meer dan homo's in de ontkenningsfase.

De onderzoekers vroegen in twee studies 285 respondenten, allemaal of homo of lesbisch, naar hun opvattingen over biseksualiteit. Onder deze groep bestonden er sterke vooroordelen, zoals de eerdergenoemde opvatting dat biseksualiteit een instabiele identiteit is. Daarnaast bleek de hypothese te kloppen: alle groepen dachten dat biseksuelen zich meer tot mannen aangetrokken voelen – zie figuur 1. Daarmee marginaliseerden zij biseksualiteit als identiteit verder.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Figuur 1. Onderzoek naar opvattingen over biseksualiteit onder lesbo's en homo's.

In de vragen moesten de respondenten geen keuze maken ('vallen biseksuele mannen op mannen of vrouwen?'), maar moesten ze op een 6-punts-schaal aangeven in hoeverre ze vonden dat, in het algemeen, er binnen hun eigen groep gedacht wordt over het verlangen van zowel biseksuele mannen als vrouwen ('In general, [lesbian women/gay men] perceive bisexual [women/men] to be sexually attracted to a woman'). Respondenten konden dus ook aangeven dat biseksuelen zich evenzeer tot beide seksen aangetrokken voelen. Dat deden ze niet: de gevonden verschillen waren significant, wat betekent dat ze niet op toeval berusten.

Hoewel het slechts een klein onderzoek betreft, zijn de resultaten bedroevend. Het is ontzettend jammer dat biseksuelen op zoveel onbegrip en afwijzing stuiten binnen de LHBT-gemeenschap. Het laat zien hoe geïsoleerd deze groep is: officieel onderdeel van het rijtje, maar gewantrouwd binnen de eigen muren.