Nederlanders praten liever niet over wat ze verdienen. Niet met collega's, niet met vrienden - eigenlijk mag alleen de partner het weten. Dat was reden voor Astrid Joosten om Wat Verdien Je? te maken. De naam geeft het al een beetje weg: het tv-programma draait om salarissen. Joosten durfde zelfs te spreken van 'het laatste taboe'.

Nu wordt er wel degelijk veel over salarissen geluld in Nederland, maar dan wel per beroep of beroepsgroep. Bestuurders in de publieke sector die te veel verdienen, leraren die juist te weinig zouden krijgen, bankiers met een wel erg karige bijdrage aan de maatschappij die toch hun megabonus opstrijken.

Tekst loopt door onder de foto.

Wat Verdien Je? Met Astrid Joosten (Foto: Annemieke van der Togt)

Aan Joosten, of eigenlijk aan haar ​twee panels, afgelopen maandag de vraag: hebben jullie enig idee wat er zoal verdiend wordt in Nederland? Wel, dat viel vies tegen. Een ambulancemedewerker die op jaarbasis 54 duizend euro mee naar huis brengt, werd op respectievelijk 32 en 45 duizend geschat. Bij een huisarts (120k) en een oncoloog (194k) lag de afwijking op 15 en 24 duizend euro naar beneden, en 30 en 26 naar boven.

Gelukkig was daar Felix Rottenberg, de Don Quichote van het internettijdperk, die van alledrie de helden die op de nationale tv over hun salaris kwamen praten, benadrukte hoe belangrijk het werk is dat ze doen.

Maar. Vond deze sociaal-democraat nou écht dat ze in maatschappelijke status niet voor elkaar onder deden? Daar zijn vraagtekens bij te plaatsen.

Want waar de huisarts en de oncoloog met 'u' werden aangesproken, was de ambulancemedewerker blijkbaar de 'jij' uit de titel van het programma. En niet alleen voor Felix Rottenberg - ook Myrthe Hilkens en Annemarie van Gaal vinden ambulancemedewerkers een 'jij' en huisartsen en oncologen een 'u'. Dat u het even weet, zeer geachte lezer.

Tekst loopt door onder de video.

Uitzending van Wat Verdien Je? - De Medische Wereld

Overigens gaf deze eerste aflevering de indruk dat er in de zorg eigenlijk best prima wordt betaald. Ook de 54 duizend voor de ambulancemedewerker is immers ruim boven modaal, wat in Nederland rond de 36 duizend euro inhoudt. Maar wie in de CBS-cijfers duikt, kan maar tot één conclusie komen: er wordt gewoon heel prima betaald in Nederland.

Dat zit zo: het modale salaris bestaat uit alle inkomens bij elkaar opgeteld, inclusief uitkeringen en - eigenlijk belangrijker - parttimers. Met name vrouwen vinden het klaarblijkelijk, ook als ze geen gezin hebben, heerlijk om geen vijfdaagse werkweek te hebben. Als alleen de fulltimers worden meegeteld, bedraagt het gemiddelde salaris over 2014, het laatste jaar in de CBS-database, namelijk 48 duizend euro.

Goed, in een ontplofte woningmarkt als Amsterdam kun je van 48 duizend euro nauwelijks je hypotheek betalen en ook je gezin te eten geven. En dat het een modaal salaris is, betekent nog steeds dat de helft van de fulltimers daar onder zit. Maar het leert ons wel dat werken in Nederland, op de keper beschouwd, gewoon loont. Of je in de ogen van Felix Rottenberg nu een 'u' of een 'jij' bent.