Noodhulp kan je zien als het voorzien in de allernoodzakelijkste levensbehoefte. Het uitgangspunt is altijd om te proberen dat door te laten gaan. Humanitaire organisaties proberen langs allerlei wegen mensen te bereiken en misbruik te voorkomen, vaak met eindeloze volharding en geduld.

Maar als het niet meer gaat, dan gaat het niet meer. Er zijn situaties waarin hulp niet door kan gaan. Dan is het te gevaarlijk geworden voor mensen om hulp te bereiken en voor hulpverleners om slachtoffers te bereiken, bijvoorbeeld als distributiepunten aangevallen worden.

Hulp kan ook worden gestaakt als teveel van de hulpgoederen in verkeerde handen vallen. De grote vraag is dan: waar trek je de grens? Daar zijn geen algemene regels voor te geven, het hangt af van de situatie ter plekke. Hulporganisaties kunnen wel transparanter worden: wat zijn de bewijzen van misbruik en wat zijn de overwegingen om wel of niet door te gaan?