'Migratie is een zegen' is een gevaarlijke stelling. Het vooronderstelt dat de vreemdeling ons verrijkt, ons bevestigt en onze identiteit niet bevraagt.