Deze week kocht ik een zak 'Buitenbeentjes'-paprika's. Op het etiket staat dat kwaliteit, houdbaarheid, en smaak uitstekend zijn. Ze zien er alleen 'anders uit dan we gewend zijn'. Deze eufemistische taal roept visioenen op van wrattige gedrochten die je snel in de soep smijt, om er maar niet te lang naar te hoeven kijken. In realiteit zijn ze doodnormaal. Alleen een pietsje kleiner.

Voedselverspilling Toegegeven: in het rijke Westen is de landbouw niet de hoofddader wanneer het gaat om voedselverspilling. Dat zijn supermarkt en consument. In de global South gaat het juist vaak mis bij de oogst en het transport: niet omdat het wordt weggegooid, maar door schimmels en ongedierte. Dat maakt de schande des te groter dat wij hier, met onze koelwagens en andere techniek, prima voedsel gewoon op het land laten liggen. Want dat doen we.

Afwijkend Oogstmachines hebben moeite met groenten die afwijken van de gemiddelde maat. 'Kromkommers', kurkentrekkerwortels, en megabieten passen niet zo lekker in de kratjes. Dan wordt het te duur om ze op te rapen, en te duur om ze te vervoeren. En consumenten zijn nu eenmaal gewend dat alle komkommers er hetzelfde uitzien.

Verandering In de tussentijd draagt voedselverlies bij aan verspilling van water, uitstoot van broeikasgassen, en verlies van biodiversiteit. In de strijd hiertegen zal ook de landbouw moeten veranderen. Maar het zijn niet de boeren die daarvoor een tandje bij moeten zetten, en ook niet de overheid. De consument zal simpelweg een beetje meer moeten betalen voor de groenten: voor de opraper (mens of machine) en het extra kratje. Dan is er minder productie nodig, wat weer minder zwaar op het milieu en klimaat drukt.

Gekke wortel Gooi dus niet alleen geen eten weg, koop ook eens een gekke wortel. En die kleine paprika's? Heerlijk!