Ik zweer dat ik de journalistiek zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.
Ik zal zorgen voor objectieve nieuwsgaring, duiding bevorderen en hoor en wederhoor toepassen.
Ik stel het belang van de mediagebruiker voorop en eerbiedig zijn opvattingen.
Ik zal aan de mediagebruiker geen schade doen, tenzij het groter belang is gediend.
Ik luister, observeer en interview en zal de mediagebruiker goed inlichten.
Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd door bronnen, al dan niet anoniem.
Ik zal de journalistieke kennis van mijzelf en anderen bevorderen.
Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.
Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.
Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de journalistiek bevorderen.
Ik maak geen misbruik van mijn journalistieke kennis, ook niet onder druk.
Ik zal zo het beroep van journalist in ere houden.

Dat beloof ik.