Ons handelen wordt meestal bepaald door eerste indrukken. We kijken pas verder als daar een goede reden voor is.

Genuanceerd oordelen
Wordt de motivatie om een genuanceerd oordeel te vormen uitgehold door onze verkortende aandachtsspanne en behoefte aan directe bevrediging? Aan de ene kant leven we in een tijdperk waarin alle informatie binnen handbereik ligt. Je zou mogen verwachten dat mensen betere oordelen vormen dan ooit. Aan de andere kant regeren onderbuikgevoelens, endeldarmvuistregels, het debat: Zie bijvoorbeeld de Amerikaanse Republikeinse voorverkiezingen en de Britse Brexit.

Verder kijken
Waarom ontbreekt de motivatie om verder te kijken? Motivatie is hoger wanneer de gevolgen van je handeling groot zijn. Maar wat blijkt? Veel Brexitstemmers waren gedesillusioneerd, en geloofden dat hun keuze geen invloed zou hebben. De motivatie om je te verdiepen is lager wanneer je in een machtspositie bent, en er domweg voor kan kiezen om niet te luisteren naar de mening van een minderheid. Dit is bijvoorbeeld te herkennen aan de Pietendiscussie, waar oratoren van het tegen-kamp zich wapenen met gedegen argumenten, terwijl het voor-kamp zich vaak beroept op aantoonbare drogredeneringen.

Noodzaak tot verdieping ontbreekt
Op het internet ontbreekt alle noodzaak om je te verdiepen: Het is makkelijker om een digitale vriend te verwijderen dan de discussie aan te gaan.