De moderne toerist zoekt naar authentieke off the beaten path ervaringen in het buitenland, en deinst er niet voor terug daarvoor de halve wereld over te vliegen.

Trouw aan je 'zelf'
Elders authenticiteit vinden is een ingewikkelde zaak: authenticiteit is namelijk inherent verbonden aan het eigen vermogen om, ondanks externe factoren, trouw te blijven aan je 'zelf'. Eigenlijk is de toerist op zoek naar een alternatieve authenticiteit die voor een korte periode in bruikleen mag worden genomen. We zeggen 'authenticiteit', maar bedoelen een ongebruikelijke ervaring: iets dat zowel anders, als collectief en deelbaar is.

Het authentieke ligt niet buiten jezelf
Volgens filosoof Jean-Jacques Rousseau moet elk mens individueel trachten om zijn ware zelf te zijn, ongeacht de sociale doctrine of het heersende discours. Je kan je afvragen in hoeverre authenticiteit objectief kan zijn: backpackers 'vonden' zichzelf vorig jaar nog massaal in Australië, maar denken dat dit jaar effectiever te kunnen doen in Colombia. Duizenden kilometers reizen op zoek naar authenticiteit is tegenstrijdig: het begint immers bij jezelf en je eigen leefomgeving.

Gedoemd om te falen
Zijn er dan mensen of landen die wezenlijk authentieker zijn dan die van 'ons', ofwel het moderne Westen? Misschien. Maar dan rijst de vraag in hoeverre we in staat zijn om authenticiteit accuraat te onderscheiden van iets dat simpelweg anders is dan wat we gewend zijn. Erik Cohen schreef dertig jaar geleden al dat de toerist, in zijn zoektocht naar authenticiteit in het buitenland, gedoemd is om te falen: niet alleen vanwege het onvermogen om authenticiteit te herkennen, maar ook doordat de lokale inwoner, zich maar al te bewust van de westerse authenticiteitshunkering, de toerist wellicht zal 'geven wat 'ie verwacht,' en zodoende zijn authenticiteit inruilt voor pragmatisme.

Dichterbij huis
Kortom, een alternatieve authenticiteit kan de vorm aannemen van een interessante cultuur, religie, of natuurlijke omgeving, mits uiteraard trouw aan diens oorsprong of natuur, maar is niet altijd even makkelijk te 'vinden'. Bovendien: als een andere plek, of een andere groep mensen, wél authentiek zou zijn, betekent dat dan dat jouw eigen wereld dat automatisch niet is? Kwalijke zaak - misschien hoog tijd om op zoek te gaan naar authenticiteit in je directe omgeving.

meer weten?

In het boek Émile vraagt filosoof Jean-Jacques Rousseau zich af waarom het ideaal van authenticiteit zo sterk is.