Het was natuurlijk ook allemaal nauwkeurig voorbereid. Hoe kon het ook anders? In het if it bleeds it leads tijdperk zou de 'minder Marokkanen' uitspraak het ongetwijfeld fantastisch doen. Na alle voorpagina's, kamervragen en talkshows kwam er eveneens een kers op de taart in de vorm van een proces. Zou Geert dit ook hebben zien aankomen?

Een politiek proces of niet: het wordt in elk geval behoorlijk gepolitiseert. Een rancuneuze Geert Wilders, de zelfbenoemde martelaar van het vrije woord, is gewapend met nieuwe munitie dat hem op een zilveren schaaltje is gepresenteerd. Hij wordt immers door de politieke elite 'monddood' gemaakt. Een spreekwoordelijke uitdrukking, want het OM neerzetten als bondgenoot van islamitische terroristen lukte hem nog vrij aardig.

Wilders schittert wederom in een slachtofferrol. De wanhopige poging om Wilders te pakken op zijn vileine uitspraken werkt averechts zodra het stemmen oplevert voor de PVV. Een politiek leider dient te worden afgerekend op zijn of haar handelen tijdens de verkiezingen, en het is de taak van de 'gevestigde politieke elite' het electoraat hierop te wijzen.

"Ze doen maar", verkondigde Wilders vastberaden na het horen van de strafeis. En inderdaad. Zijn buit is in zicht, ongeacht de uitspraak. Want wie heeft baat bij een veroordeelde politicus met extra zetels? De Nederlandse rechtsstaat wellicht. In ieder geval niet de Marokkaanse gemeenschap, die met lede ogen moet aanzien hoe hun reputatie en waardigheid keer op keer door het slijk wordt gehaald.

meer weten?

Bekijk hier Wilders' reactie na de uitspraak.