Een Twitter-rel tussen twee politici. Zo berichtte het NOS-journaal over de foto die Geert Wilders op Twitter plaatste en waarop D66-lijstrekker Alexander Pechtold te zien is tussen shariah-aanhangers. Het beeld is gephotoshopt. Nepnieuws, dus. Afgaande op de berichtgeving van de NOS leek het echter iets van beide kampen te zijn, een ruzie waarin beide politici een rol hadden, alsof ze aandacht aan het trekken waren. Niet de nepfoto was het nieuws, maar de ruzie. En dat is gevaarlijk. De NOS had stelling moeten innemen, tegen Wilders in moeten gaan.

Deze foto daargelaten, is het onderscheid tussen nepnieuws en feiten vaak lastig te maken. Het onderscheid is gradueel, niet absoluut. Berichtgeving is een selectie: een verslaggever besluit wat nieuws is, om daar dan in beeld en taal - beperkende factoren - verslag van te doen. Nietzsche begreep dat taal een metafoor is: we proberen een specifieke gebeurtenis te omschrijven in algemene woorden, zodat iedereen het kan begrijpen. De specifieke gebeurtenis en de algemene woorden vallen nooit een-op-een samen. Nieuws is altijd een selectie, en in zekere zin altijd nep. Je krijgt nooit het hele plaatje. Maar dat betekent niet alles zomaar kan.

Traditionele media kampen met een geloofwaardigheidsprobleem. Vroeger was de afspraak: wat in de krant staat, dat klopt. Niet dat dat daadwerkelijk het geval was; verzuilde media werkten vanuit een duidelijke ideologie. Toch gaf zo'n afspraak richting. De grote verandering nu is de beschikbaarheid van alternatieve nieuwsbronnen. Bevalt een stuk in de krant je niet? Dan is er wel een andere interpretatie op het internet te vinden. Mensen kiezen zo hun eigen waarheid. Dat brengt inflatie van nieuws met zich mee.

Streven naar meer objectiviteit is daarop niet het antwoord. De NOS hoeft niet iedereen te vriend te houden, mo├ęt hier tegen Wilders in gaan. In tijden van nepnieuws, moeten media kleur bekennen. Laten zien wat wel en wat niet kan. Een foto zo bewerken dat er een nieuwe schijnwerkelijkheid ontstaat, kan niet. Dat moet de boodschap zijn. Want, als je nepnieuws niet onderuit haalt, werk je er aan mee.